Европейската комисия иска да принуди собствениците на стари сгради, които консумират много енергия (неприятелски на CO²), да ремонтират в бъдеще. Това беше предвидено в новата строителна директива на ЕС.

Европейската комисия представи новата си строителна директива на 15 декември. До 2050 г. всички сгради в Европейския съюз трябва да бъдат климатично неутрални. По този начин в своя пакет „Fit for 55“, който беше представен преди почти половин година, Комисията уточни всички насоки. Предложенията сега се обсъждат горещо от страните от ЕС и Европейския парламент.

Европейската комисия е на мнение, че сградите са отговорни за около 40% от потреблението на енергия и около 1/3 от всички емисии на CO² в еврозоната. Поради това Комисията предлага задължение за обновяване за всички собственици на стари сгради. Целта е никоя сграда да не принадлежи към най-лошия клас на енергийна ефективност G най-късно до 2030 г. Освен това има всички нови сгради, които трябва да бъдат напълно неутрални по отношение на климата от 2030 г. и вече да не отделят парникови газове.

Прочетете повече на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550